Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi

Tegoroczne obchody są poświęcone problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tak zwanej niskiej emisji, czyli zanieczyszczaniu go przez gospodarstwa indywidualne. Ich hasło brzmi „Palący Temat – Niska Emisja!”. Z okazji święta w niedzielę 24 kwietnia, w godz. 10.00-18.00 w Warszawie na Polu Mokotowskim tradycyjnie odbędzie się festyn. Impreza będzie miała charakter interdyscyplinarny, zaprezentują się na niej instytucje samorządowe i rządowe, zajmujące się ochroną środowiska, a także uczelnie i wiele innych organizacji. Zaplanowano między innymi ekologiczne zajęcia edukacyjne i artystyczne na temat ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Odbędą się konkursy, quizy oraz zabawy rodzinne. Ponadto będzie można wziąć udział w „astronomicznej lekcji o klimacie” oraz „warsztatach eksperymentalnych” w plenerowym laboratorium. W organizację Dnia Ziemi 2016 włączyła się także między innymi spółka Tramwaje Warszawskie. Na jej stoisku będzie można dokonać pomiaru hałasu i uczestniczyć w wielu konkursach. Swoją ofertę przygotował także Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wspólnie z Lasami Miejskimi Warszawy i Strażą Miejską. Zostanie zademonstrowany między innymi samochód Ekopatrolu Straży Miejskiej do prowadzenia kontroli powietrza. Jak co roku będą również zbierane odpady przeznaczone do przetworzenia, między innymi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz szkło i opakowania z tworzyw. Każdy, kto tego dnia przyniesie taki przedmiot, w zamian otrzyma roślinę doniczkową lub sadzonkę krzewu. Dodatkowo Lasy Państwowe przygotowały 500 sadzonek drzew, które będzie można otrzymać za darmo. Punkt zbiórki tradycyjnie uruchomiony zostanie obok stadionu RKS Skra.

źródło: polskieradio.pl

Święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku rezolucją A/RES/63/278 z inicjatywy Boliwii, ogłoszone światu przez jej prezydenta Evo Moralesa Ayma.

Historia

26 lutego 1971, ówczesny Sekretarz Generalny ONZ, U Thant podpisał proklamację, w której wyznaczył równonoc wiosenną jako moment, w którym Narody Zjednoczone obchodzą Dzień Ziemi. Z inicjatywą obchodów wystąpił w 1969 roku amerykański ekolog John McConnell (ur. 1915) na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody ogłoszone zostały 21 marca 1970 przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Tego samego roku 22 kwietnia senator Gaylord Nelson na konferencji w Seattle zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla ruchów ekologicznych. Akcję nazwano również Dniem Ziemi.

Z kolejną inicjatywą międzynarodowych obchodów w ramach ONZ, aby poszerzyć grono uczestników, wystąpił lider Ruchu na rzecz Socjalizmu i prezydent Boliwii Evo Moralesa Ayma.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 kwietnia 2009 roku uznała, że „Ziemia i jej ekosystemy są naszym domem”, i że ustanowienie Dnia jest „niezbędne w celu promowania harmonii z naturą i Ziemią”. Termin „Matka Ziemia” został użyty, ponieważ „odzwierciedla współzależność, która istnieje między ludźmi a innymi żywymi gatunkami wspólnie zamieszkującymi na planecie”. Uznana została również zbiorowa odpowiedzialność za planetę, do której wezwano narody na Szczycie Ziemi w 1992 (Deklaracja z Rio). Celem Dnia jest promowanie harmonii z naturą i Ziemią w celu osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.

żródło: wikipedia.pl